Przetargi
Tytuł: Informacja o złożonych ofertach
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2021-11-24
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WYKONYWANYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTÓW NA TERENIE GMINY ZAKRZEWO OD DNIA 01 STYCZNIA 2022r. DO 31 GRUDNIA 2022r.
Typ: ogłoszenie
Status: otwarty

Data zamieszczenia: 2021-11-16
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o udzieleniu zamówienia
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2020-12-21
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2020-11-23
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o złożonych ofertach
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2020-11-20
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Zakrzewo w 2021 roku
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2020-11-12
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o udzieleniu zamówienia
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2019-11-26
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o złożonych ofertach
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2019-11-19
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Zakrzewo w 2020 ROKU
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2019-11-08
Autor: Monika Przybyła
Tytuł: Informacja o udzieleniu zamówienia
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2018-12-27
Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów ...
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2018-12-20
Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na tere
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2018-12-13
Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2019r
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2018-12-03
Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Zakrzewo w 2018 roku.
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP 06.12.2016 na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2016-12-07

Informacja o wyborze oferty - pobierz

Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2016-11-17

Treść ogłoszenia zamieszczonego w BZP Nr 345149 - pobierz

SIWZ_usługi opiekuńcze - 2017r - pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2015-12-16
Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2015-12-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF] - pobierz

Zmiana SIWZ [PDF] - pobierz

Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Typ: ogłoszenie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2015-12-07

Treść ogłoszenia [PDF] - pobierz
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia [PDF] - pobierz
SIWZ wraz z załącznikami [PDF] - pobierz

Autor: Iwona Piątkowska
Tytuł: Informacja o wyborze oferty
Typ: zawiadomienie
Status: zamknięty

Data zamieszczenia: 2014-12-12
Autor: Iwona Piątkowska
Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy