Klub Seniora+

Informujemy, że Gmina Zakrzewo otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie

342 448,28 zł

na realizację projektu pn. „Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo – utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Klub Senior + w Zakrzewie

                        Klub Seniora w Zakrzewie utworzony został przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +”, stanowi ośrodek wsparcia dla zakrzewskich seniorów w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i znajduje się przy ul. Szczepańskiego 1 w Zakrzewie (budynek Domu Seniora).

Klub Seniora jest doskonałą alternatywą dla osób starszych oraz ich rodzin na spędzenie czasu wolnego, rozwój zainteresowań czy zdobywanie nowej wiedzy.  Zakrzewski Klub Seniora posiada w swojej ofercie zajęcia tematyczne takie jak florystyka, pogadanki z dietetykiem, spotkania z pielęgniarką, zajęcia manualne, zajęcia komputerowe, a także spotkania z psychologiem oraz  gimnastyka z fizjoterapeutą.

Klub rozpoczął swoją działalność w grudniu 2019r. natomiast oficjalne otwarcie odbyło się 31 stycznia 2020r.

Zajęcia z pierwszej pomocy

Zajęcia gimnastyczne

Zajęcia florystyczne

Spotkanie z dietetykiem

Spotkanie z dietetykiem

Zajęcia manualne

Zajęcia florystyczne

Zajęcia florystyczne

Gimnastyka na świeżym powietrzu

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy