Dobry Start 300 zł. dla ucznia

ŚWIADCZENIE DOBRY START DLA UCZNIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
- elektronicznie: od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem platformy Emp@tia,
www.empatia.mrpips.gov.pl
oraz wybranych systemów bankowych,
- tradycyjnie (w wersji papierowej: od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie , ul. E.J. Osmańczyka 7 , 77-424 Zakrzewo.

Jeżeli wniosek złożony zostanie w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018r.. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. będą realizowane w terminie 2 miesiecy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie Dobry Start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie można pobrać wnioski:
Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne w siedzibie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie , ul. E.J. Osmańczyka 7 , 77-424 Zakrzewo

Dla kogo świadczenie Dobry Start:
Pierwszym rokiem realizacji programu Dobry Start jest rok 2018r. i obejmuje uvczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300,00 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, jednorazowo, bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie Dobry Start przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.
Świadczenie Dobry Start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę ucząca się:
- 20. roku życia,
- 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujacych się orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom, uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjium, szkołę ponadgimnazjalną i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce, w przedszkolu lub szkole, a także dzieciom/osobom uczącym się w szkołach policealnych, szkołach dla dorosłych oraz studentom.

UWAGA!!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się
o wypłatę świadczenia Dobry Start o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakrzewie, ul. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewie, w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr telefonu:
67 277 73 74, 601 66 73 74

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy