Świadczenie wychowawcze

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W celu dalszego pobierania świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy trwający od 01.06.2021 do 31.05.2022r. konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

W 2021 r. świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.

W związku z panującą w kraju epidemią zachęcamy do składania wniosków on - line. W celu ułatwienia składania wniosków elektronicznie zachęcamy do zapoznania sie z informacjami na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

Terminy wypłat przyznanego świadczenia na okres 2021/2022:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami
do 30 kwietnia 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. 
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 czerwca 2021 r.
do 31 lipca 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r.
do 30 września 2021 r.
do 31 października 2021 r.

 

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy