Pobierz

1. Pomoc Społeczna

2. Fundusz alimentacyjny

 • Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji FA - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych) - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie gospodarstwo rolne FA - pobierz [PDF]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych) - pobierz [PDF]
 • Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów (aktualizacja na 16. 06. 2020 r. - zmiany niemerytoryczne, tj. Niewynikające ze zmian prawnych) - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie RODO - pobierz [PDF]

3. Świadczenia Rodzinne

4. "Becikowe"

 • Oświadczenie gospodarstwo rolne o jednorazową  zapomogę - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie ilości miesięcy, w których osiągany był dochód - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie RODO - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych n(3) - pobierz [PDF]
 • Wzór zaświadczenia lekarskiego - pobierz [PDF]
 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych) - pobierz [PDF]

5. Zasiłek pielęgnacyjny

 • Wzór o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - pobierz [PDF]

6. Świadczenie pielęgnacyjne

 • Oświadczenie istyt całod utrz śp - pobierz [PDF]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych)  - pobierz [PDF]

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych n(2) - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie gospodarstwo rolne SZO - pobierz [PDF]
 • Oświadczenie instytucj cał utrz SZO - pobierz [PDF]
 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (aktualizacja na 16.06.2020 r. - zmiany merytoryczne, tj. Dostosowanie do zmian prawnych) - pobierz [PDF]

8. Zasiłek rodzinny

9. Świadczenie wychowawcze

 • Formularz dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń - pobierz [PDF]
 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pobierz [PDF]
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pobierz [PDF]
Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy