Aktualności
2022-03-28

2022-03-14

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w dniach
od 15.03.2022 r. do 17.03.2022 r. w następujących godzinach: od 8:00 do 15:00 wydawana będzie żywność dla osób posiadających aktualne skierowania z GOPS w Zakrzewie...

2022-01-07

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Zakrzewo składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

2021-12-28

2021-12-28

2021-12-20

2021-12-16

2021-12-13

2021-12-04

Dnia 26-27 listopada 2021 roku na terenie gminy Zakrzewo w sklepach odbyła się Świąteczna Zbiórka Żywności pod nazwą „Święta godne, a nie głodne!”, organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności.

2021-11-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w terminie od 22.11.2021 roku wydawane są skierowania do otrzymania pomocy w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

2021-11-24

Drodzy mieszkańcy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie pod patronatem Pilskiego Banku Żywności organizuje Świąteczną Zbiórkę Żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi, osób samotnych i niepełnosprawnych.

2021-11-17

Podziękowanie od Pilskiego Banku Żywności za 7-letnią współpracę 

2021-11-12

Zapraszamy na warsztaty pod tytułem: Nie daj się oszukać. 

2021-09-21

2021-09-10

2021-08-20

2021-08-17

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

2021-07-31

2021-07-22

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od 01.08.2021 r. w formie papierowej.

2021-07-14

2021-07-12

Od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2021-06-23

Dnia 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

2021-05-22

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie  informuje, że z dniem 24 maja 2021 r. rozpoczynamy zajęcia w Klubie Rodziny w Zakrzewie.

2021-05-14

2021-05-14

2021-04-23

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż do 30 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56

2021-03-29

2021-03-23

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności...

2021-01-04

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

2020-12-23

2020-12-18

W dniach od 4 grudnia do 6 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie we współpracy z Caritas Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie zorganizował zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Zakrzewo....

2020-12-18

Ogłoszenie w związku z pracą ośrodka dnia 24.12.2020
 

2020-12-18

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa nabór do "Klubu Rodziny"...

2020-12-03

W związku ze zbliżającym się Świętami Bożego NarodzeniaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie  i Caritas Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie organizują świąteczną zbiórkę żywności                  

2020-12-01

 

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

2020-10-22

Zmiana terminu wypłat świadczeń gotówkowych w październiku 2020 r. w kasie
Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie!

2020-10-22

Informujemy, iż Gmina Zakrzewo otrzymała grant w łącznej kwocie 59 023,57 zł na wsparcie:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2020-10-20

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa Sars-Cov-2 w trosce o zdrowie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starostwo Powiatowe w Złotowie informuje ...

2020-10-02

NOWE  SKIEROWANIA NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

2020-06-26

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w przypadku świadczenia wychowawczego (500+) obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r.

2020-06-26

 

Kolonie dla dzieci rolników 2020r. Biały Dunajec k/Zakopanego

2020-06-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje...

2020-06-17

2020-05-04

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i  podjęcie działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID – 19
oraz działając prewencyjnie informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie  zapewnia ciągłość pracy...

2020-03-14

2020-03-13

 

2020-03-13

2020-03-05

2020-02-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje...

2020-02-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje,
że do dnia 14 lutego 2020 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. ...

2019-12-30

Powiadomienie o przerwaniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

2019-12-17

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Klubu Senior+ w Zakrzewie

2019-12-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Klubu Senior+ w Zakrzewie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

2019-12-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Klubu Senior+ w Zakrzewie utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

2019-08-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopa z dnia 23 lipca 2019r.  informuje
o zwiększonej częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych  500+ w miesiącach sierpień- wrzesień 2019r

2019-07-24

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

2019-07-15

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE
                ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

2019-07-14

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

2019-07-03
2019-06-18

Od 1 lipca 2019r. Program Rodzina 500+ na każde dziecko

2019-06-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik socjalny (na zastępstwo).

2019-05-22

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik socjalny (na zastępstwo).

2019-04-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, informuje, że wypłaty świadczenia wychowawczego ( 500+) w miesiącu kwietniu 2019 roku zostaną zrealizowane we wcześniejszym, terminie, tj. 17-stego kwietnia, (zarówno wypłaty na konto jak i do kasy w SBL Zakrzewo) tak, aby świadczenie dotarło do Państwa jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Jednocześnie informujemy, że terminy  wypłat świadczeń rodzinnych w miesiącu kwietniu pozostają bez zmian ( konto – 24-go kwietnia, kasa – 25-go kwietnia). 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Iwona Piątkowska

 

2019-01-15

2018-12-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie  informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych  „500 +”  w miesiącu grudzień 2018r. wypłacane będą w trzech transzach, dnia 17, 18, 21 grudnia 2018r. Dokładamy wszelkich starań aby wypłata należnych rodzinom świadczeń wychowawczych, nastąpiła jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

2018-07-12

2018-04-10
2018-04-09

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze  na wolne stanowisko pracy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

2018-03-30

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIEMNTACYJNEGO

2017-12-20

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

2017-11-29

Informacja o zwyborze oferty najkorzystniejszej na „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

2017-11-28

Informacja o złożonych ofertach o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.”

2017-11-20

Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

2017-09-26

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

2017-08-10

Komunikat ws. wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zmiany od 1 sierpnia 2017 r.

2017-07-12

Szanowni Państwo,

        Informujemy, iż realizacją świadczenia wychowawczego, czyli "Rodzina 500+" dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. E.J. Osmańczyka 7.

Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.) przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017 r

2017-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 roku odbywać się będzie kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Zakrzewo do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy