Aktualności
2021-07-31
Ogłoszenie - wydawanie żywności

UWAGA

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w dniach od 02.08.2021r. do 04.08.2021r. od 8:00 do 15:00 wydawana będzie żywność dla osób posiadających aktualne skierowania z GOPS w Zakrzewie.

Informujemy, że dystrybucja żywności będzie prowadzona według wcześniej ustalonej z Państwem godziny odbioru z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

Prosimy o:

• odbiór żywności w wyznaczonym czasie
• pisemne upoważnienie wraz z danymi osobowymi i nr PESEL od osób, które nie mogą osobiście odebrać paczek żywnościowych (wzór upoważnienia dostępne w siedzibie tut. Ośrodka)

 

 

Kierownik GOPS Zakrzewo
(-) Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy