Aktualności
2021-05-22
Klub rodziny już w Zakrzewie!

 

Informacja o rozpoczęciu zajęć w Klubie Rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie  informuje, że z dniem 24 maja 2021 r. rozpoczynamy zajęcia w Klubie Rodziny w Zakrzewie.

W ramach Klubu Rodziny realizowane będą działania:  

  • „Kawiarenka wsparcia”- spotkania w ramach grup samopomocowych;
  • „Wspólne popołudnia” - okazja do spędzenia kreatywnie i efektywnie czasu całą rodziną;
  • Warsztaty szkoleniowe;
  • Pomoc prawna;
  • Poradnictwo psychologiczne.

Funkcjonowanie placówki odbywać się będzie z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, a prowadzenie zajęć grupowych, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazanymi pismem z 23 października 2020 r.

 

 Kierownik GOPS Zakrzewo
           (-) Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy