Aktualności
2021-05-14
Klub Seniora wznawia działalność!

 

Informacja o wznowieniu działalności Klubu Seniora

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie  informuje, że z dniem 17 maja 2021 r. wznawia działalność stacjonarną Klubu Seniora. Funkcjonowanie placówki odbywać się będzie z bezwzględnym zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego, a prowadzenie zajęć grupowych, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazanymi pismem z 23 października 2020r.

 

 Kierownik GOPS Zakrzewo
                (-) Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy