Aktualności
2021-04-23
Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ‘56

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż do 30 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56 znajdującym się obecnie    w trudnej sytuacji materialnej w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu  1956 roku w Poznaniu, w szczególności osobom, które:

- doznały uszczerbku na zdrowiu,

- doznały represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,

- doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia,

- mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod adresem:

http://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-finansowa-dla-uczestnikow-powstania-poznanski-czerwiec-56

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy