Aktualności
2020-12-18
PODZIĘKOWANIE

W dniach od 4 grudnia do 6 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie we współpracy z Caritas Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie zorganizował zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Zakrzewo.
           Zebrano łącznie 144 kg produktów żywnościowych, m. in. makarony, ryż, cukier, mąkę, olej, konserwy oraz słodycze, które były zbierane w sklepach na terenie Gminy Zakrzewo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które okazały swoją pomoc i podzieliły się żywnością, oraz darczyńcom, którzy wsparli finansowo organizowaną zbiórkę żywności jak również właścicielom i pracownikom sklepów, którzy dali nam możliwość przeprowadzenia akcji i zakończenia jej powodzeniem.

 

Za Twój Dar Serca serdecznie dziękujemy!

 

 

Kierownik GOPS
  Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy