Aktualności
2020-12-01
Uwaga!!! Zmiana do wytycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osoby, które przekroczyły kryterium dochodowe mogą ponownie ubiegać się o pomoc żywnościową od dnia 1 grudnia 2020 r.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie  odbiorców pomocy żywnościowej, w tym celu proszę o udokumentowanie dochodów za miesiąc listopad 2020 r. i złożenie w urnie w siedzibie Ośrodka, bądź przesłanie na adres email: gops@zakrzewo.org.pl

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

 

Z wyrazami szacunku
Kierownik GOPS w Zakrzewie
Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy