Aktualności
2020-10-20
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - w formie zdalnej!

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa Sars-Cov-2 w trosce o zdrowie i w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starostwo Powiatowe w Złotowie informuje, iż od 20 października 2020 r. do odwołania:

WSZYSTKIE PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W POWIECIE ZŁOTOWSKIM PROWADZONE BĘDĄ ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ (DO WYBORU: TELEFON, E-MAIL).

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie bip.zlotow-powiat.pl w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA.

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00 pod nr telefonu 509-709-724.

Zgłoszeń można dokonywać również pocztą elektroniczną na adres: izabela.szmyt@zlotow-powiat.pl

 

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Pozdrawiam

Izabela Szmyt
Starostwo Powiatowe w Złotowie
Wydział Organizacyjny i Promocji
Tel. (67) 263 59 29

Pismo do pobrania Pobierz

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy