Aktualności
2020-05-04
KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

KOMUNIKAT KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i  podjęcie działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID – 19
oraz działając prewencyjnie informuję, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie  zapewnia ciągłość pracy.

Proszę Naszych Klientów o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym
o ograniczenie wizyt w ośrodku. Informuję, że wszelkie sprawy mogą Państwo załatwiać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w następujących formach:


ELEKTORNICZNEJ


TELEFONICZNEJ

POPRZEZ OPERATORA
 POCZTOWEGO

 

E-mail:
gops@zakrzewo.org.pl

Portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl

EPUAP:
gopszakrzewo

 

 

 

Pracownicy socjalni - 67 266 73 74
Świadczenia Rodzinne - 67 266 73 74 wew. 24
Świadczenia Wychowawcze - 67 266 73 74
Fundusz Alimentacyjny - 67 266 73 74 wew. 24
Karta Dużej Rodziny - 67 266 73 74

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. E. J. Osmańczyka 7
77-424 Zakrzewo

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Przesyłki oraz dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawić
w URNIE, która znajduje się w siedzibie GOPS przy ulicy E.J. Osmańczyka 7.

O dalszych ustaleniach ośrodek będzie informował za pośrednictwem strony internetowej:
www.gopszakrzewo.pl.

Proszę o zapoznawanie się z najnowszymi komunikatami i informacjami na stronie internetowej:
gov.pl/web/koronawirus

Powyższe ograniczenia są wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. 

Kierownik GOPS w Zakrzewie

    /-/ Monika Przybyła

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy