Aktualności
2020-02-11
INFORMACJA - SKIEROWANIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje,
że do dnia 14 lutego 2020 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Do wydania skierowania niezbędne jest udokumentowanie wysokości dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Skierowania można odbierać w siedzibie GOPS Zakrzewo.

Prosimy o zabranie decyzji ZUS, KRUS, zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, nakazy płatnicze itd. celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Osoby i rodziny muszą spełniać warunek kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy:
dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł
dla osoby w rodzinie 1056,00 zł

 

                                                                                                                                                                                                                Kierownik GOPS Zakrzewo
(-) Monika Przybyła     

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy