Aktualności
2019-12-17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior + w Zakrzewie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownika Klubu Senior+ w Zakrzewie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Klubu Senior+ w Zakrzewie, nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszonego naboru została złożona jedna oferta, jednakże kandydat nie spełniał wymogów formalnych – niezbędnych do pracy na stanowisku Kierownika „Klubu Senior+”

 

 

Zakrzewo, dnia 17.12.2019 r.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy