Aktualności
2019-07-14
Wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
głównego księgowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia.
 

Uzasadnienie

 

W terminie wyznaczonym do składania dokumentów w ogłoszeniu o naborze nie zgłoszono żadnej oferty.

 

Zakrzewo, dnia 15 lipca 2019 r.

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy