Aktualności
2019-01-15
Karta Dużej Rodziny - zmiany

ZMIANA USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY


         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
        
    Wnioski dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie     ul. E. J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo, oraz zostały umieszczone w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem:    
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy