Aktualności
2018-04-10
I N F O R M A C J A o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I N F O R M A C J A
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. E.J. Osmańczyka 7, 77-424 Zakrzewo

 

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze wybrana została

  p. CELESTYNA HALLEK zam. w Zakrzewie

Uzasadnienie dokonanego  wyboru

Kandydat wybrany do zatrudnienia na stanowisku  wykazał się  podstawową wiedzą w zakresie ogólnym i specjalistycznym  oferowanego stanowiska. W wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej został wysoko oceniony przez komisję. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydat udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień, objętych zakresem działania stanowiska.

 

Zakrzewo, dnia  10 kwietnia 2018 r.                    

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie

  (-) Iwona Piątkowska

 

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy