Aktualności
2017-11-20
Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług opiekuńczych,  specjalistycznych  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy  Zakrzewo od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Pliki do pobrania:
OGŁOSZENIE
SIWZ_usługi opiekuńcze - 2018r
Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2_war. udz. w post.
Załącznik Nr 3_oświadczenie dot. wykluczenia
Załącznik Nr 3a_ośw. podmiot
Załącznik Nr 4_zobowiązanie
Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.
Załączniki Nr 6 - Wzor umowy z wykonawcą
Załączniki Nr 7, 8
Załącznik Nr 9

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy