Aktualności
2017-07-12
Świadczenia wychowawcze - nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Szanowni Państwo,

        Informujemy, iż realizacją świadczenia wychowawczego, czyli "Rodzina 500+" dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Zakrzewo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. E.J. Osmańczyka 7.

Nowe wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 (trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.) przyjmowane będą od 01 sierpnia 2017 r. UWAGA! 

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie do 31 sierpnia 2017 r. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone do 31 października 2017 r.        
Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 01 września 2017 r. do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata mogą nastąpić do 30 listopada 2017 r. (świadczenie wypłacone zostaną z wyrównaniem za październik 2017 r.)

Więcej szczegółów dotyczących nowego świadczenia znajduje się także na stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/wyjasniamy-krok-po-kroku/

           
            Komu przysługuje świadczenie wychowawcze :

- matce,

- ojcu,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- opiekunowi prawnemu dziecka.     

Kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze:

- do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie,

- na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto,

- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł,

- na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego,

- do ustalenia wysokości dochodu rodziny rokiem poprzedzającym okres zasiłkowy za który brany jest dochód jest 2016 rok,

Obliczenie dochodu  następuje z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego.

            W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy