Aktualności
2021-12-28
Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE

 

……………………………………Kierownik Klubu Senior +……………………………..
(nazwa stanowiska pracy)

                                                         
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Beata Szudarska zamieszkała w Zakrzewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wybrana do zatrudnienia na stanowisku wykazała się podstawową wiedzą w zakresie ogólnym i specjalistycznym oferowanego stanowiska. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została wysoko oceniona przez komisję. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka udzieliła zadowalających odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące zagadnień, objętych zakresem działania stanowiska.

Zakrzewo, dnia 28 grudnia 2021 r.


Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
(-) Monika Przybyła

Dokumenty do pobrania:

  1.  Informacja o wynikach naboru - pobierz [261KB,PDF]
Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy