Aktualności
2021-11-26
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie informuje, że w terminie od 22.11.2021 roku wydawane są skierowania do otrzymania pomocy w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1.542,20 zł
  • dla osoby w rodzinie 1.161,60 zł

Do wydania skierowania niezbędne jest udokumentowanie wysokości dochodu netto za listopad 2021 roku.

Prosimy o zabranie decyzji świadczeń ZUS, KRUS, zaświadczenie z tytułu zatrudnienia, zaświadczeń o dochodach netto za listopad 2021 r., itp. celem przeliczenia kryterium dochodowego.

Przyjmowanie interesantów będzie odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wszelkich środków ostrożności wskazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Kierownik GOPS Zakrzewo
/-/ Monika Przybyła

 

Wykonanie:
MAXIMUS - sklep komputerowy